Children's (Party) Pantry

Umarangkada agad sa serbisyo ang Rotary International District 3780 sa unang araw ng Rotary year 2021 - 2022, sa pamamagitan ng pagtugon sa pangangailangan ng mga kabataan sa proyekto na Children's Community Pantry na may temang "Start Rotary New Year with Giving Joy to the Children!"

6 views0 comments

Recent Posts

See All